מדיניות ביטולים

זכותו של משתתף לבטל את הרכישה
על ידי הודעה בכתב  ל go@binyamin.org.il,
תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה 
ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים,
קודם למועד שבו אמור הפסטיבל להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 8% מסכום הרכישה או 100 ₪ ,
הנמוך מביניהם.


 * הפסטיבל יתקיים בכל מזג אוויר, ההפקה שומרת על הזכות לשינויים בכל עת. טל"ח.